• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

TOPLOTNE PUMPE VODA – VODA

Toplotne pumpe VODA – VODA imaju mogućnost iskorićenja energije vode i energije zemlje. Toplotna pumpa VODA – VODA se koristi za zagrevanje i hlađenje: kuća, stanova, poslovnih prostora, plastenika itd. Ovi sistemi se mogu koristiti na postojećim centralnim sistemima grejanja kao na primer drva, ugalj ili gas.Toplotna pumpa Voda-Voda uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.

Sistem grejanja toplotna pumpa voda-voda Toplotna pumpa Toplotna pumpa

Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se dovodi u razmenjivač toplotne pumpe u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u ekološki freon koji tada isparava. Za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu se dobija ukupna toplotna energija 3-4 kWh. Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. U praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora, kao i za grejanje sanitarne vode. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i sistem grejača u zgradi. Toplotna pumpa Voda – Voda se ekspoatiše kao uređaj koji koristi akumuliranu toplotu zemlje pa je uz pomoć električne energije pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja ili hlađenja u zavisnosti od potreba. Sistem funkcioniše po stavljanjem polietilenskih cevi na dubini od 1,2 do 1,5m ispod zemlje. Razmak između cevi treba da bude od 0,5 do 0,8m. Širina cevi se određuje na osnovu projekta. Toplotna pumpa u ovom sistemu koristi antifriz kao medijum za prenošenje toplote zemlje. Ukoliko nije moguće postaviti geotermalne kolektore zbog nedostatka prostora ili je potreban sistem sa većim učinkom onda se koriste geotermalne sonde. U tom slučaju buše se rupe u zemlji dubine i više stotina metara i u njih se postavljaju polietilenske cevi. Toplotnim pumpama se postižu velika iskorišćenja postavljanjem horizontalnih kolektora ispod stajskog đubriva koje i u zimskom periodu postiže potrebnu temperaturu. Povećanje kapaciteta se vrši povezivanjem više pumpi u sistemu.

Tip FTPVD22 FTPVD26
Šifra 4200222 4200236
Potrošnja el. energije 5,26kW 8,8kW
Kapacitet grejača 22kW 36kW
Dobijena energija na poklon 15,74kW 27,2kW
Kapacitet hlađenja 16kW 26,4kW
Nominalna jačina struje 10A 18A
Nominalni napon 380V-50Hz 380V-50Hz
Temperatura ulazne vode 55ºC 55ºC
Stepen zaštite IPX4 IPX4
Kućište Prohrom Prohrom
Kompresor Coperland USA Coperland USA
Rashladni gas R404/A 2,9kg R404/A 2,3kg
Protok vode 3700L/H 6500L/H
Pad pritiska vode 0,01-0,02Mpa 0,01-0,02Mpa
Maks pritisak gasa 2,8 Mpa 2,8 Mpa
Min pritisak povratnog gasa 0,08 Mpa 0,08 Mpa
Dimenzije dužina x širina x visina 710X710X630mm 1350X920X950mm
Weight 150 kg 260 kg

 

Grejanje i hlađenje vašeg doma toplotnim pumpama i solarnim kolektorima

1. Solarni kolektor
2.Toplotna pumpa voda-voda
3. Bunar 1 i 2
4.Horizontalni getermalni kolektori
5. Toplotna pumpa vazduh-vda
6. Fan koiler zidni
7. Fan koiler plafonski
8. Pumpa
9. Bojler
10. Sanitarna voda
11 Radijator

Grejanje i hlađenje vašeg doma toplotnim pumpama i solarnim kolektorima

 

 

 

 

 

 

 

Sunčeva energija je jedini neiscrpan izvor toplotne energije. U periodu kada nema dovoljno sunčeve energije solarni kolektori se koriste u kombinaciji sa toplotnim pumpama.  Ovakvi sistemi se koriste za zagrevanje i hlađenje domaćinstava, poslovnih prostora, bazena, plastenika itd. Solarni kolektori u kombinaciji sa toplotnim pumpama obezbeđuju najveći mogući stepen štednje energije i energetsku efikasnost čak i do 75%.m Pored velike uštede energije ovi sistemi ne proizvode zagađenje čovekove okoline kao na primer kotlovi na drva, ugalj, gas, mazut, naftu itd.

Najveca instalirana snaga

Maloprodaja

[raw]
[two_fifth]

 Aca
Aleksandar Simonović

[/two_fifth]

[three_fifth]

Komercijalista za centralnu Srbiju i prodavac u Diskontu

e-mail: aleksandar.simonovic@feman.net/en

Mob: +381-65-230-00-72

Tel.: +381-35-230-000

Fax.: +381-35-230-024

[/three_fifth]
[/raw]

Služba nabavke

[raw]
[two_fifth]

miroslava
Miroslava Aleksić

[/two_fifth]

[three_fifth]

Komercijalista nabavke

e-mail: miroslava.aleksic@feman.net/en

Mob: +381-65-230-00-19

Tel.: +381-35-230-000

Fax.: +381-35-230-024

[/three_fifth]

[clear]
[line]
[clear h=”10″]
[clear h=”10″]

[/raw][clear]
[line]

Služba spoljne trgovine

[raw]

[two_fifth]

Slobodan
Slobodan Milić

[/two_fifth]

[three_fifth]

Komercijalista spoljne trgovine

e-mail: export@feman.net/en

Mob: +381-65-23-00-160

Tel.: 381-35-230-000

Fax.: 381-35-230-024

[/three_fifth]

[clear sc_id=”sc1″]
[line sc_id=”sc2″]
[two_fifth]

feman (7)
Darko Jovanović

[/two_fifth]

[three_fifth]

Komercijalista spoljne trgovine

e-mail: darko.jovanovic@feman.net/en

Mob: +381-65-230-00-40

Tel.: 381-35-230-000

Fax.: 381-35-230-024

[/three_fifth]
[clear sc_id=”sc3″]
[line sc_id=”sc4″]

[two_fifth]

Sneza
Snežana Anđelković

[/two_fifth]

[three_fifth]

Komercijalista spoljne trgovine

e-mail: snezana.andjelkovic@feman.net/en

Mob: +381-65-230-00-24

Tel.: 381-35-230-000

Fax.: 381-35-230-024

[/three_fifth]
[clear sc_id=”sc5″]
[line sc_id=”sc6″]

[/raw][clear sc_id=”sc7″]
[line sc_id=”sc8″]

NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE

 

Kanali za elektro vodove    se koriste za savremeno izvođenje i polaganje svih vrsta elektro, PTT, singnalnih i drugih instalacija po zidu. A Omogućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvođenje instalacija-ožičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektrovoda. Omogućavaju dobru preglednost i daju instalaciji dobar estetski izgled. Stabilnog su oblika i veoma otporni na dejstvo hemikalija. Pogodni su za montažu na sve podloge, horizontalno i vertikalno. Račvanje kanala vrši se prosecanjem stranica prema dimenziji odvojnog kanala, a prilikom ugaonih skretanja, krajevi kanala se rezanjem prilagođavaju potrebnim uglovima. Sa gornje strane postavlja se poklopac kanala ručno bez upotrebe alata. Istim poklopcem krajevi kanali mogu se i po potrebi zatvoriti. Na kraju poklopca iseći stranice u dužini visine kanala a zatim zagrejati mesto savijanja i izvršiti oblikovanje. Kanal 30×10 namenjen je za izvođenje nazidnih PTT, elektro i računarskih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Ima uzdužnu pregradu i svojom dizajnom se uklapa u sve enterijere. Konstrukcija kanala omogućava uredno vođenje PTT I računarskih vodova sa energetskim vodovima. Kanali su izrađeni od tvrdog samogasivog PVC-a temperaturno postojanog do temperature od 70°C.

NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE08-2

Code number

beli                  sivi

A x Bmm Dužina mm Package pcs Weight kg/kom
5003017 5003018 17 x 17 2000 50 0,28
5003010 5003011 30 x 10 2000 50 0,42
5003020 5003021 30 x 20 2000 50 0,47
5003040 5003041 30 x 40 2000 25 0,63
5003060 5003061 30 x 60 2000 20 0,82
5004040 5004041 40 x 40 2000 20 0,74
5004060 5004061 40 x 60 2000 20 1,03
5006040 5006041 60 x 40 2000 20 0,94
5006060 5006061 60 x 60 2000 15 1,22
5006120 5005121 60 x 120 2000 10 2,06

 

POZOR TRAKA

Koriste se za zaštitu kablova položenih u zemlji. Standardna širina trake je 120 mm, debljina 0,10 mm, a standardna pakovanja trake su od 5 i 10 kg. Rade se u žutoj (PTT) i crvenoj boji (EN)

Code number Tip Boja A mm
4703070 TK žuta 100
4703072 EN oranž 100

POZOR TRAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

25-7

UVODNIK PVC CEVI

 

Koriste se kao uvodnik kablova u kablovskim šahtama ili kao uvodnik kablova u postrojenjima.

 

UVODNIK PVC CEVI UVODNIK PVC CEVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code number Tip Boja A mm B mm C mm L mm
5090155 TK žuta 110 91 3,2 600
5090154 EN oranž 110 91 3,2 600

 

ČEPOVI ZA PVC CEVI

 

Koriste se za sprečavanje prodora vlage i neželjenih tela u samu cev.

ČEPOVI ZA PVC CEVI ČEPOVI ZA PVC CEVI

Code number Tip Boja A mm B mm C mm
5090156 TK-muški žuta 110 58
5090157 TK-ženski žuta 110,5 58
5090158 EN-muški oranž 110 58
5090159 EN-ženski oranž 110,5 58