• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

ABC CABLES EQUIPMENT

 

Download products catalogue

NOSEĆE I UGAONO PRIHVATANJE I NASTAVLJANJE DISTR. SKS-a

Noseće prihvatanje SKS-a izvodi se pomoću noseće stezaljke i Al univerzalne konzole. Prihvatanje se vrši preko nosećeg provodnika (54-71.5 mm) a snop se sa obe strane stezaljke obuhvata kablovskom vezicom da bi se sprečilo rasplitanje. Zatvaranjem specijalne kopče na stezaljci posle postavljanja provodnika onemogućava se slučajno otpuštanje SKS-a.

Pomoću dve zatezne distributivne stezaljke okačene na Al univerzalnu konzolu može se vršiti promena pravca distributivnog SKS-a (ugaono prihvatanje). Takođe se na ovaj način može vršiti i nastavljanje SKS-a upotrebom izolovanih vododihtujučih čaura – FID.

Na svim stubovima za učvršćivanje Al univerzalnih konzola koristi se obujmica sa uvijenim kukama, ali se isto tako može koristiti i konzola za opštu namenu.

NOSEĆE I UGAONO PRIHVATANJE I NASTAVLJANJE DISTR. SKS-a