• Home
    • Iks Menu
     Menu not found (id = 0)
    • Iks Menu
     Menu not found (id = 0)
 • Catalogues
 • Quality
 • News
 • Contact

ABC CABLES EQUIPMENT

 

Download products catalogue

RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE Al i Cu PROVODNIKA

RUČNE MAKAZE ZA SEČENJE Al i Cu PROVODNIKARUČNE MAKAZE ZA SEČENJE Al i Cu PROVODNIKA

Ugao seeenja kod ovih makaza je podešen za sečenje, aluminijumskih i bakamih provodnika. Zabranjuje se sačenje AI-Če užeta jer bi to dovelo do trajnog oštećenja sečiva.

Code number Designation ∅ provodnika mm Dužina mm Weight kg
1800040 FM-40 28 700 3,20
1800450 FLK-450 25 470 1,75
1801325 FLK-325 40 1126 4,36