• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

SEGMENTNI CEVNI – ČELIČNI STUBOVI – 4

Description

Cevni metalni stubovi su predviđeni za primenu u osvetljavanju saobraćajnica, parkova, šetališta itd. Stubovi su izrađeni od kvalitetnih čeličnih cevi koje se spajaju elektrolučnim zavarivanjem. Na ovaj način proizvedeni stubovi imaju dobre mehaničke karakteristike i svojim oblikom zadovoljavaju sve estetske zahteve savremene javne rasvete. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem ili zaštitnim poliesterskim elektrostatičkim lakom u raznim bojama RAL ton karte.

Prema načinu postavljanja, stubovi se dele na dva tipa:

  • na one koje se postavljaju u betonski temelj Tip ( A ) i
  • one za ugradnju na betonske temelje sa tri odnosno četiri anker kuke Tip ( B )

Vrh stuba ( Detalj “A” ) izrađuje se u zavisnosti od tipa svetiljke, ∅48 i ∅60.

 

Tip A
Code number Visina H (m) Masa (kg)
3905030 3,0 45
3905035 3,5 47
3905040 4,0 50
3905045 4,5 57
3905050 5,0 67
3905055 5,5 70
3905060 6,0 81

 

Tip B
Code number Visina H (m) Anker M Masa kg Tip temelja Anker ploča  (a) Anker (L mm)
3905030 3,0 16 51 1 330 450
3905135 3,5 16 54 2 330 450
3905140 4,0 16 57 3 330 450
3905145 4,5 16 59 3 330 450
3905150 5,0 16 62 3 330 450
3905155 5,5 16 64 4 330 450
3905160 6,0 18 67 5 400 600

SEGMENTNI CEVNI - ČELIČNI STUBOVISEGMENTNI CEVNI - ČELIČNI STUBOVI