• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

ČELIČNI NOSAČI ZA SVETILJKE – LIRE

Description

Štelujući nosač

Štelujući nosač za ulične svetiljke za stub. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number L ( mm )
3900450 500
3900451 1000
3900452 1500
27-1 Nosač za uličnu svetiljku 6/4″

za vezivanje uz stub. Vezivanje se vrši pomoću traka za vezivanje ( str. 45 ovog kataloga) Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number: 3900400

27-2 Nosač za uličnu svetiljku 6/4″

kosi bez flanše za vrh čeličnog stuba, ( po želji kupca radimo i za betonske stubove ). Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number: 3900440

27-3 Lira za uličnu svetiljku

Montaža se vrši na stub pomoću obujmice. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number Stub mm Prečnik ∅ mm
3900406 120-130 48
3900407 120-130 60
3900408 200-250 48
3900409 200-250 60
27-4 Reducir za vrh čeličnog stuba fi76/60 90° dvostruka
Montaža se vrši na vrh stuba pomoću zavijanja tri šrafa. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.Code number: 3900403
27-5 Reducir za vrh čeličnog stuba fi76/60 90°

Montaža se vrši na vrh stuba pomoću zavijanja tri šrafa. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number: 3900402

27-6 Reducir lira fi 76/60
Montaža se vrši na vrh stuba pomoću zavijanja tri šrafa. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.Code number: 3900404
Nosač za uličnu svetiljku 6/4″
za montažu na zidu. Montaža se vrši na stub ∅48-76. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjemCode number: 3900430
Štelujući nosač pod uglom od 0-90ºza ulične svetiljke, montaža se vrši na stub ∅48-76. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number: 3900405

Nosač ua uličnu svetiljku 6/4″ sa flanšom za montažu na vrhu betonskog stuba. Montaža se vrši pomoću 4 zavrtnja. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem,a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number: 3900420

Lira ∅48-110º za stub 120-130Montaža se vrši šrafljenjem lire za stub pomoću dve obujmice u dnu lire. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.

Code number Stub (mm) Prečnik ∅ (mm)
3900432 120-130 48
3900433 120-130 60
3900436 200-250 48
3900437 200-250 60
Lira za stub 1000/1500-95ºMontaža se vrši šrafljenjem lire za stub pomoću dve obujmice u dnu lire. Površinska zaštita je izvršena elektrostatičkim farbanjem, a po želji kupca može biti izvedena i toplim cinkovanjem.,

Code number:3900410