• Home
    • Iks Menu
     Menu not found (id = 0)
    • Iks Menu
     Menu not found (id = 0)
 • Catalogues
 • Quality
 • News
 • Contact

PRIKLJUČNA PLOČA ZA STUBOVE JAVNE RASVETE PPROV III

Description

Izradjuju se od specijalne poliesterske smole. Ugrađuje se u stubove javne rasvete većih dimenzija i većeg preseka napojnih kablova.

Tehničke karakteristike:

 • Nazivni napon: 450 V
 • Nazivna struja osigurača: max. 16 A
 • Broj osigurača: 2
 • Broj priključnih provodnika: 4
 • Temperatura izdržljivosti: -50 do 130ºC

Code number:  3900383

PRIKLJUČNA PLOČA ZA STUBOVE JAVNE RASVETE PPROV IIIPRIKLJUČNA PLOČA ZA STUBOVE JAVNE RASVETE PPROV III