• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

Održavanje potrebne temperature u plasteniku i stakleniku vrlo je važno za biljke koje želite da odgajite. Elementi o kojima je potrebno razmišljati pri izboru sistema grejanja su upotrebljivost, troškovi instalirana, troškovi održavanja i troškovi grejanja.

Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju iz vazduha ili vode i pretvaraju je u geotermalnu energiju. Za taj prenos toplotne energije troši se određena električna energija koja je 3 puta manja od prenete.

Upotrebom toplotnih pumpi štedite 75% energije koju je potrebno angažovati prilikom zagrevanja vaših plastenika i staklenika. Sistem ima mogućnost održavanja konstantne podešene temperature u plastenicima i staklenicima koja je potrebna za najveći mogući prinos biljki koje se gaje u njima.

Uz Femanove toplote pumpe zagarantovan je najveći mogući prinos.

SISTEMI ZAGREVANJA PLASTENIKA I STAKLENIKA SISTEMI ZAGREVANJA PLASTENIKA I STAKLENIKA SISTEMI ZAGREVANJA PLASTENIKA I STAKLENIKA