• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

SISTEMI ZAGREVANJA PLASTENIKA I STAKLENIKA

Održavanje potrebne temperature u plasteniku i stakleniku vrlo je važno za biljke koje želite da odgajite. Elementi o kojima je potrebno razmišljati pri izboru sistema grejanja su upotrebljivost, troškovi instalirana, troškovi održavanja i troškovi grejanja. Toplotne...

SOLARNI KOLEKTORI

Cevasti solarni kolektori za razliku od pločastih ravnih kolektora imaju koeficijent iskorišćenja 75%.               Solarno grejanje je proces zagrejavanja vode pomoću konvertovane sunčeve energije. Energija zračenja sunca se pretvara u...

FANKOILERI ZIDNI I PLAFONSKI

Fankoil ure|aj je lamelne povr{ine za izmenu toplote, na kom se uz pomo} ventilatora odvija strujawe vazduha date prostorije. U odnosu na standardan radijator, vi{estruko pove}avaju povr{inu za emitovawe toplote zahvaquju}i oja~awima na cevima za izmenu toplote u vidu...

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH – VODA

Toplotna pumpa Vazduh-Voda uzima energiju iz vazduha i prenosi je na vodu . Optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.Vazduh se dovodi na razmešivač toplote u kome se deo toplote iz vazduha...

TOPLOTNE PUMPE VODA – VODA

Toplotne pumpe VODA – VODA imaju mogućnost iskorićenja energije vode i energije zemlje. Toplotna pumpa VODA – VODA se koristi za zagrevanje i hlađenje: kuća, stanova, poslovnih prostora, plastenika itd. Ovi sistemi se mogu koristiti na postojećim...